MEGA Webtalks

D’WEBTALKS sinn virtuell Präsentatiounen, déi an Zesummenarbecht mam Media Center vun der Uni Lëtzebuerg réaliséiert goufen, an déi sech op e Fuerschungsprojet baséieren, deen am Abrëll 2019 vum Miriam-Linnea Hale (M.Sc.) mam Titel « From Stereotypes to Hostile Sexism – A Psychological Analysis of Conceptions about Gender »  lancéiert gouf, an deen sech iwwer 3 Joër zitt ennert der Direktioun vum Assistant Professor Dr. André Melzer. Déi virtuell Präsentatiounen sinn 6 Unitéiten vun 20 bis 25 Minuten, déi sech fir d’éischt op déi wessenschaftlech an theoretesch Aspekter vun de  Geschlechterstereotypen bezéien, fir dann duerno op praktësch Projeten iwwerzegoen, déi als Zil hun fir e Bewosstsinn an eng Sensibilitéit zu desem Thema ze schafen. De Schlusspunkt setzt e Virtraag aus Däitschland fir sech matt hierer Arbechtsapproche a Saachen Emgang matt Geschlechterstereotypen bei Kanner auserneenzesetzen.

Ass. Prof. Dr. André Melzer (Université du Luxembourg)Déi psychologesch Dimensioun vu Geschlechterstereotypen
Dr. Sylvie Kerger (Université du Luxembourg)D’Duerstellung vu Geschlechterstereotypen an de Schoulbicher
Miriam-Linnea Hale (Université du Luxembourg)Eischt Resultater vun der Etude   « From Stereotypes to Hostile Sexism – A Psychological Analysis of Conceptions about Gender »  
Alexander Kries/Kris Clees (infoMann)De Projet « MADAK – Méi Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung » 
Prof.Dr. Anja Berger (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)Kandheet an d’Wichtegkeet Froen zum Thema Gendermatt de Kanner am fréisten Alter unzeschwetzen.